Видео и снимки от Интерпред, София

27.11.2009 20:03